GoTips : ศิลปะในการรินและเสิร์ฟไวน์

ศิลปะในการรินและเสิร์ฟไวน์ทุกคนล้วนสามารถเป็นนักรินไวน์และนักเสิร์ฟไวน์ที่ถูกต้องได้ หากปฏิบัติตามคำแนะนำดังต่อไปนี้
1. อย่ายกขวดไวน์อยู่เหนือแก้วจนเกินไป จนเวลารินจะทำให้เหล้ากระเซ็น
2. อยากให้ปากขวดไวน์กระทบหรืออยู่ติดกับขอบแก้ว
3. ปากขวดไวน์ควรอยู่เหนือขอบแก้วประมาณหนึ่งนิ้ว แล้วรินให้ต่อเนื่องรวด เดียว 2 ใน 3 ส่วนของแก้ว
4. การจับขวด ห้ามใช้มือจับที่ฉลาก แต่ต้องจับด้านตรงข้ามและโชว์ฉลากให้แก่ผู้ดื่มได้เห็น
เพื่อผู้ดื่มจะได้รู้ว่าไวน์อะไร ระดับไหน ปีอะไร ฯลฯ
5. การรินนั้น หยดสุดท้ายจะต้องระวังเป็นพิเศษ ห้ามหวดลงพื้นโต๊ะ วิธีการก็คือ จะต้อง บิดมือหมุนขวดให้ปากขวดเงยขึ้นอย่างรวดเร็ว
6. เช็ดปากขวดด้วยผ้าขาวสะอาดก่อนรินไวน์ในแก้วต่อไป
7. คนรินไวน์จะไขว้แขนซ้ายพาดอยู่ข้างหลังมือขวารินไวน์ ที่ทำเช่นนั้นไม่ใช่เป็นท่าอวดภูมิหรือแสดงให้ดูหยิ่งผยอง แต่เป็นการซ่อนมือไม่ให้ไปเกะกะหรือไปสัมผัสถูกใครขณะรินไวน์