“Young Dj Controller Championship 2016” เวทีสานฝันของดีเจรุ่นใหม่ ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท

ครั้งแรกที่ The style by TOYOTA และ PIONEER DJ เปิดโอกาสให้กับดีเจรุ่นใหม่แสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ ในการมิกซ์เพลงในสไตล์ที่เป็นตัวตนของคุณผ่านบทเพลงแนว EDM ภายใต้ชื่องาน “Young Dj Controller Championship 2016” เวทีสานฝันของดีเจรุ่นใหม่ ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท

• เริ่มรับสมัคร วันที่ 15 กันยายน – 5 พฤศจิกายน 2559
• แถลงข่าว วันที่ 15 กันยายน 2559 เวลา 14:00-18:00 น.
• ปฐมนิเทศและWorkshopผู้เข้าแข่งขัน
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13:00 – 18:00 น.
สถานที่ The Style by TOYOTA สยามสแควร์ วัน ชั้น 2pioneer-djรายละเอียดการสมัคร
Download ใบสมัครได้ที่ Facebook:PioneerElectronicsThailand
กรอกใบสมัครพร้อมหลักฐาน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 ใบ พร้อมค่าสมัคร 300 บาท
สถานที่รับสมัคร โชว์รูม Pioneer ชั้น Level 2 Siam Paragon
ดีเจแล็ป(DJ LAB)สยามแสควร์ , ดีเจพลัส(DJ PLUS) ซอยหอการค้า Bangkok DJ ทาวน์อินทาวน์

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
• ชาย-หญิง อายุระหว่าง 18-24 ปี ที่มีความสามารถทางด้าน DJ และกล้าแสดงออก

กติกาการแข่งขัน
• การแข่งขันรอบแรกจะให้เวลา 8 นาทีสำหรับโชว์ เพื่อคัดเหลือเพียง 10 คน เข้าสู่รอบสุดท้าย (FINAL)
• รอบFINAL ผู้เข้าแข่งขันทั้ง 10 คน จะมีเวลา 15 นาทีในการโชว์
• ใช้เครื่อง Pioneer DDJ-RR และ DDJ-RB ในการแข่งขันเท่านั้น พร้อมโปรแกรม REKORDBOX
หมายเหตุ รับจำนวนจำกัดและกฏกติกาเพิ่มเติมเป็นไปตามที่ผู้จัดกำหนด อาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
หลักเกณฑ์การตัดสิน
Beat Matching 10 Point
Sound Control 10 Point
Song Selection 35 Point
Technique& EFX 35 Point
Acting 10 Point

----- ADVERTISING -----

กำหนดการแข่งขัน
• การแข่งขันรอบแรก
วันที่ 19 และ 20 พฤศจิกายน 2559 เวลา 12:00-18:00 น.
สถานที่ The Style by TOYOTA สยามสแควร์ วัน ชั้น 3
• การแข่งขันรอบ Final วันที่ 3 ธันวาคม 2559 เวลา 12:00-20:00 น.
สถานที่ The Style by TOYOTA สยามสแควร์ วัน ชั้น 3

รางวัลสำหรับผู้เข้าแข่งขัน
1. รางวัลชนะเลิศ ตั๋วเครื่องบิน ไปศึกษาดูงานที่ประเทศ ญี่ปุ่น จาก The Style by TOYOTA พร้อมโล่ห์รางวัล
และรางวัลจาก Pioneer DDJ-RX และ ใบประกาศนียบัตร
2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ของรางวัลมูลค่า 20,000 บาท จาก The Style by TOYOTA พร้อมโล่ห์รางวัล
และรางวัล จาก Pioneer DDJ-RR และ ใบประกาศนียบัตร
3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ของรางวัลมูลค่า 10,000 บาท
จาก The Style by TOYOTA พร้อมโล่ห์รางวัล และรางวัลจาก Pioneer DDJ-WEGO3 และใบประกาศนียบัตร
4. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ของรางวัล Pioneer DM-40 และ ใบประกาศนียบัตร
5. รางวัล POPULAR VOTE ของรางวัล จาก Pioneer HDJ-500 และ ใบประกาศนียบัตร